Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besós

DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
BIOCERÀMIQUES (Codi UPC: CEM31)

 Descàrrega de l'arxiu  Metadades de l'examen  Examen amb respostes
Titol Autors Data Arxiu
BIOCERÀMIQUES (3r quadrimestre) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
12.01.2015 obrir arxiu ENG mes informació

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública d'aquesta obra. Es permet, en tot cas, la reproducció per a ús privat sempre i quan la còpia que se'n faci no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa (art. 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual). 

Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu

Contingut restringit a usuaris UPC, donats d'alta al servei d'autenticació de la UPC (nom.cognom).