Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL
FÍSICA (Codi UPC: 320003)

 Descàrrega de l'arxiu  Metadades de l'examen  Examen amb respostes
Titol Autors Data Arxiu
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
31.10.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Fernández Soler, Juan José
31.10.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Trull Silvestre, José Francisco
31.10.2014 obrir arxiu ESP
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Torrent Serra, Maria del Carmen
31.10.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
31.10.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Fernández Soler, Juan José
Herrero Simon, Ramon
Hervada Sala, Carme
Trull Silvestre, José Francisco
Torrent Serra, Maria del Carmen
31.10.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
31.10.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
31.10.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Hervada Sala, Carme
29.07.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
09.06.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Herrero Simon, Ramon
09.06.2014 obrir arxiu ESP
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Hernández Palacín, Juan Carlos
09.06.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
09.06.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
09.06.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
09.06.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
07.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
07.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Trull Silvestre, José Francisco
07.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Herrero Zaragoza, José Ramón
07.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
07.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Fernández Soler, Juan José
07.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Hervada Sala, Carme
13.01.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
13.01.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Hervada Sala, Carme
13.01.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Torrent Burgués, Juan
13.01.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Hervada Sala, Carme
13.01.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Herrero Zaragoza, José Ramón
13.01.2014 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Fernández Soler, Juan José
13.01.2014 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Fernández Soler, Juan José
13.01.2014 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Herrero Simon, Ramon
28.10.2013 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Fernández Soler, Juan José
28.10.2013 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Trull Silvestre, José Francisco
28.10.2013 obrir arxiu ESP
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Solé Rovira, Juan
14.06.2013 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Solé Rovira, Juan
12.06.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Trull Silvestre, José Francisco
12.06.2013 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Hervada Sala, Carme
12.06.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Torrent Serra, Maria del Carmen
12.06.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Fernández Soler, Juan José
12.06.2013 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Herrero Zaragoza, José Ramón
12.06.2013 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Fernández Soler, Juan José
12.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Trull Silvestre, José Francisco
12.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Herrero Zaragoza, José Ramón
12.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
12.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FISICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Biel Solé, Domingo
12.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Fernández Ruzafa, José
11.01.2013 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Hervada Sala, Carme
11.01.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Trull Silvestre, José Francisco
11.01.2013 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Sellarès González, Jordi
Herrero Zaragoza, José Ramón
11.01.2013 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Torrent Serra, Maria del Carmen
11.01.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
Solé Rovira, Juan
11.01.2013 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Solé Rovira, Juan
30.10.2012 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Herrero Simon, Ramon
30.10.2012 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Torrent Serra, Maria del Carmen
30.10.2012 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Fernández Ruzafa, José
30.10.2012 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Trull Silvestre, José Francisco
30.10.2012 obrir arxiu ESP
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Hervada Sala, Carme
18.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Fernández Ruzafa, José
18.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Herrero Zaragoza, José Ramón
18.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Trull Silvestre, José Francisco
18.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Torrent Serra, Maria del Carmen
18.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Soler Guitart, Joan
18.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
18.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Herrero Zaragoza, José Ramón
11.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Hervada Sala, Carme
11.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Fernández Soler, Juan José
11.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Casas Castillo, M. del Carmen
11.04.2012 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Fernandez Soler, Juanjo
10.01.2012 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Fernandez Soler, Juanjo
10.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Torrent Serra, M. Carme
10.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Hervada i Sala, Carme
10.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Casas, Carmen
10.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FISICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Casas, Carmen
10.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Soler Guitart, Joan
10.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Ramon Herrero Simon
10.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Trull Silvestre, José Francisco
10.01.2012 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Trull Silvestre, José Francisco
10.01.2012 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Trull Silvestre, Jose Francisco
24.10.2011 obrir arxiu ESP
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Fernandez Soler, Juanjo
24.10.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Fernandez Soler, Juanjo
24.10.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Fernandez Soler, Juanjo
24.10.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Casas Castillo, M. Carmen
24.10.2011 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Aguacil Moreno, Sergi
24.10.2011 obrir arxiu CAT
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Casas Castillo, M. Carmen
09.06.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Arias Pujol, Antoni
09.06.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Fernández Soler, Juanjo
Trull Silvestre, José Francisco
09.06.2011 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Hervada i Sala, Carme
Torrent Serra, Maria del Carmen
09.06.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Hervada i Sala, Carme
Torrent Serra, M. Carme
09.06.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Casabona Fina, Ramón
13.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Casabona Fina, Ramón
13.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Fernández Soler, Juan José
13.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Hervada i Sala, Carme
13.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Hervada i Sala, Carme
17.01.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Fernández Soler, Juanjo
17.01.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen1r quadrimestre, 2n parcial) Herrero Simon, Ramon
17.01.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) M. Carmen Casas
17.01.2011 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) M. Carmen Casas
17.01.2011 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyers de Terrassa
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Herrero Sanz, Ramón
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Casas Castillo, M. Carmen
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Torrent Serra, Maria Carme
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyers de Terrassa
12.11.2010 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyers de Terrassa
12.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA: PROBLEMES (2n quadrimestre, 2a avaluació) Hervada Sala, Carme
07.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA: TEORIA (2n quadrimestre, 2a avaluació) Hervada Sala, Carme
07.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (2n quadrimestre, 2a avaluació) Torrent Serra, Maria Carme
07.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (2n quadrimestre, 2a avaluació) Fernández Soler, Juanjo
07.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (2n quadrimestre, 2a avaluació) Trull Silvestre, José Francisco
07.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (2n quadrimestre, 1a avaluació) Torrent Serra, Maria Carme
09.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (2n quadrimestre, 1a avaluació) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
09.04.2010 obrir arxiu CAT
FÍSICA (2n quadrimestre, 1a avaluació) Torrent Serra, Maria Carme
09.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (2n quadrimestre, 1a avaluació) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
09.04.2010 obrir arxiu ESP mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre 2a avaluació) Miralles, Ramón
20.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre 2a avaluació) Trull Silvestre, José Francisco
20.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre 2a avaluació) Fernández Soler, Juanjo
20.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre 2a avaluació) Hervada Sala, Carme
20.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre 1r pacial) Hervada Sala, Carme
20.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
FÍSICA (1r quadrimestre 2a avaluació) Torrent Serra, Maria Carme
20.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació

Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets

Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu

Contingut restringit a usuaris UPC, donats d'alta al servei d'autenticació de la UPC (nom.cognom)