Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL
MÈTODES MATEMÀTICS I-II (Codi UPC: 320001)

 Descàrrega de l'arxiu  Metadades de l'examen  Examen amb respostes
Titol Autors Data Arxiu
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
20.06.2014 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Sabater Pruna, M. Assumpta
20.06.2014 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
20.06.2014 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
10.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Sabater Pruna, M. Assumpta
10.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Oliver Planes
10.04.2014 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
15.01.2014 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Gibergans Baguena, José
09.01.2014 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Sabater Pruna, M. Assumpta
15.01.2014 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Sabater Pruna, M. Assumpta
25.10.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Gibergans Baguena, José
31.12.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
31.12.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
25.10.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Monsó Burgués, Enrique P.J.
10.06.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Gibergans Baguena, José
10.06.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
10.06.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Jiménez Jiménez, M. Jose
10.06.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Gálvez Carrillo, Maria Immaculada
10.06.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
10.06.2013 obrir arxiu ESP mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Sabater Pruna, M. Assumpta
16.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Gibergans Baguena, José
16.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Jiménez Jiménez, M. Jose
Álvarez Quetglas, María José
16.04.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
16.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Mañosa Fernández, Víctor
16.04.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
16.04.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Monsó Burgués, Enrique P.J.
16.04.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Jiménez Jiménez, M. Jose
Álvarez Quetglas, María José
16.04.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
14.01.2013 obrir arxiu ESP mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Gálvez Carrillo, Maria Immaculada
14.01.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Monsó Burgués, Enrique P.J.
14.01.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Jiménez Jiménez, M. Jose
14.01.2013 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
14.01.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Gibergans Baguena, José
14.01.2013 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Monsó Burgués, Enrique P.J.
Forcada Plaza, Santiago
31.10.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Oliver Planes
31.10.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
31.10.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
31.10.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Gálvez Carrillo, Maria Immaculada
31.10.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Álvarez Quetglas, María José
Jiménez Jiménez, M. Jose
31.10.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Gálvez Carrillo, Maria Immaculada
08.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
08.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Monsó Burgués, Enrique P.J.
08.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Maria Jose Francisca Alvarez Quetglas
Maria Jose Jimenez Jimenez
08.06.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Roser Guardia
08.06.2012 obrir arxiu ESP mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) García-Almiñana, Daniel
Planes Osorio, Oliver
08.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Pariente Aylagas, María Teresa
08.06.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Monsó Burgués, Enrique P.J.
15.04.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Álvarez, María José
13.04.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Garcia Solà, Daniel
13.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
13.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, M. del Roser
13.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Gálvez Carrillo, Maria Immaculada
13.04.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Gibergans Baguena, Josep
13.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Velasquez Barrio, Robert
13.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 1r parcial) Pariente Aylagas, María Teresa
13.04.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Monso Burgues, Enrique Pedro Jaime
15.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Galvez Carrillo, Maria Immaculada
12.01.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Álvarez Quetglas, María José
12.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Gálvez Carrillo, Maria Immaculada
12.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Velasquez Barrio, Roberto Carlos
12.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Pariente Aylagas, María Teresa
12.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, Roser
12.01.2012 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia, Roser
12.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Navarro Gonzalo, Ma. Teresa (María Teresa)
12.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 2n parcial) Forcada, Santiago
12.01.2012 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia, Roser
24.10.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Álvarez Quetglas, María José
Monsó Burgués, Enric
15.06.2011 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Guàrdia Riera, Roser
15.06.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Miralles, Ramon
15.06.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 2n quadrimestre, 2n parcial) Gálvez, Imma
Monsó Burgués, Enric
15.06.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quadrimestre, 1r parcial) Álvarez Quetglas, María José
Jiménez Jiménez, Ma. José (María José)
07.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, Roser
07.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quadrimestre, 1r parcial) Guàrdia Riera, Roser
07.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quadrimestre, 1r parcial) Monsó Burgués, Enric
07.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quadrimestre, 1r parcial) Pariente Aylagas, Maite
07.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quadrimestre, 1r parcial) Velazquez, Ruben
07.04.2011 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 2n parcial) Jiménez Jiménez, M. Jose
M. Jesús Álvarez
25.01.2011 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 2n parcial) Miralles, Ramon
25.01.2011 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 1r parcial) Aran Sala, Mireia
02.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
02.11.2010 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
02.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 1r parcial) Aran Sala, Mireia
02.11.2010 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyers de Terrassa
02.11.2010 obrir arxiu CAT
MATEMÀTIQUES I (1r quadrimestre, 1r parcial) Escola d'Enginyers de Terrassa
02.11.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I Mañosa Fernández, Víctor
04.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I Rodríguez Sorigue, Cristina
04.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (4r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
04.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (4a avaluació) Monzo, Enric
04.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (4r parcial) Fabrega, Albert
Miralles, Ricard
04.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (4r parcial) Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)
04.06.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quatrimestre, 3r parcial) Guàrdia Riera, Roser
07.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quatrimestre, 3r parcial) Guàrdia Riera, Roser
07.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quatrimestre, 3a avaluació) Monsó Burgués, Enric
07.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quatrimestre, 1a avaluaciól) Mañosa Fernández, Víctor
07.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quatrimestre, 3a avaluació) Álvarez Quetglas, María José
07.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (2n quatrimestre, 3a avaluació) Fàbrega Enfedaque, Albert
Miralles, Ramón
07.04.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quatrimestre, 2a avaluació) Fàbrega Enfedaque, Albert
Miralles, Ramón
11.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quatrimestre, 2a avaluació) Álvarez del Castillo, María Dolores
Guàrdia Riera, Roser
Jiménez Jiménez, Ma. José
11.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quatrimestre, 2a avaluació) Guàrdia Riera, Roser
11.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quatrimestre, 2a avaluació) Monsó Burgués, Enric
11.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (1r quatrimestre, 2a avaluació) Mañosa Fernández, Víctor
11.01.2010 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quatrimestre, 1a avaluació) Monsó Burgués, Enric
06.11.2009 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quatrimestre, 1a avaluació) Miralles, Ramón
06.11.2009 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quatrimestre, 1a avaluació) Álvarez Quetglas, María José
Jiménez Jiménez, Ma. José
06.11.2009 obrir arxiu CAT mes informació
MATEMÀTIQUES I (Examen 1r quatrimestre, 1a avaluació) Guàrdia Riera, Roser
06.11.2009 obrir arxiu CAT mes informació

Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets

Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu

Contingut restringit a usuaris UPC, donats d'alta al servei d'autenticació de la UPC (nom.cognom)