Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besós

DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (Codi UPC: 25898)

 Descàrrega de l'arxiu  Metadades de l'examen  Examen amb respostes
Titol Autors Data Arxiu
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (2n quadrimestre) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
22.06.2015 obrir arxiu ESP mes informació
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (2n quadrimestre) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
25.06.2014 obrir arxiu ESP mes informació
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (2n quadrimestre) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
16.01.2014 obrir arxiu ESP mes informació
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (2n quadrimestre) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
19.06.2013 obrir arxiu ESP
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS ( Examen 10è quadrimestre) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
17.06.2008 obrir arxiu ESP mes informació
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (Examen 10è quadrim.) 21.06.2006 obrir arxiu ESP mes informació
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (Examen 10è quadrim.) 22.06.2005 obrir arxiu ESP mes informació
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (Examen 10è quadrim.) 30.06.2004 obrir arxiu ESP
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (Examen 10è quadrim.) 01.06.1999 obrir arxiu ESP mes informació

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública d'aquesta obra. Es permet, en tot cas, la reproducció per a ús privat sempre i quan la còpia que se'n faci no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa (art. 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual). 

Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu

Contingut restringit a usuaris UPC, donats d'alta al servei d'autenticació de la UPC (nom.cognom).