Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (M) (Codi UPC: 15617)

 Descàrrega de l'arxiu  Metadades de l'examen  Examen amb respostes
Titol Autors Data Arxiu
ADMIN. D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PROD (M) (Examen 2n parcial) -
01.06.1998 obrir arxiu ESP
ADMIN. D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PROD (M) (Examen 1er parcial) -
01.02.1998 obrir arxiu ESP
ADMIN. D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PROD (M) (Examen Final) -
01.01.1998 obrir arxiu ESP mes informació
ADMIN. D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PROD (M) (Examen Final) -
01.01.1998 obrir arxiu ESP mes informació

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública d'aquesta obra. Es permet, en tot cas, la reproducció per a ús privat sempre i quan la còpia que se'n faci no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa (art. 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual). 

Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu

Contingut restringit a usuaris UPC, donats d'alta al servei d'autenticació de la UPC (nom.cognom).