Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Adreça:C/Violinista Vellsolà 37 08222 Terrassa
Plànol: UPCMaps
Web: Web
Imatge del centre

L’Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa ha format des del 1977, any de la seva fundació, més de 3.000 titulats i titulades. És una Escola amb uns equipaments moderns i funcionals que li permeten impartir docència amb garantia de qualitat, amb quinze laboratoris docents on es du a terme la formació pràctica i cinc laboratoris de recerca on l’estudiantat pot participar i formar-se en les activitats d’investigació. 

Dins l’àmbit de la recerca i la innovació, l’EUOOT compta amb vuit grups d’investigació: Càtedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), Grups de Biotecnologia Molecular i Industrial (GBMI), Centre Universitari de la Visió (CUV), Grup d’Òptica Aplicada i Processament d’Imatge (GOAPI), Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental (MSM Lab), Laboratori d’Electroquímica Molecular, Interfícies i Pel·lícules Nanomètriques(LEIPN).