Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Adreça:Av. Dr. Gregori Marañon 44-50 08028 Barcelona
Plànol: UPCMaps
Web: Web
Imatge del centre

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona té una llarga tradició en la formació de professionals del món de l’edificació, des de la seva creació com a Escola separada d’Arquitectura l’any 1954.  

L’Escola està preparada per facilitar tota mena de serveis al seu estudiantat i personal docent i investigador, i garantir que l’esforç d’ensenyar i aprendre es desenvolupi en el millor ambient possible. Per això, està equipada amb Biblioteca, Oficina d'Atenció a l'Estudiant, Serveis informàtics, Borsa de treball, Laboratori de materials i control de qualitat, Laboratori de seguretat i prevenció, Laboratori del foc, de física, de fotogrametria, de cartografia, d'instal·lacions, d'edificació, de topografia i d’investigació audiovisual. A l’EPSEB també hi ha el Taller de patrimoni arquitectònic, el Taller Gaudí, l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i finalment serveis de papereria-copisteria i de bar-restaurant.