Facultat d'Informàtica de Barcelona
Adreça:C/ Jordi Girona 1-3 08034 Barcelona
Plànol: UPCMaps
Web: Web
Imatge del centre

La Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) és, des del curs 1977/78, el centre docent de la UPC encarregat dels ensenyaments universitaris en l’àmbit de la informàtica i matèries afins. Des dels seus orígens ha estat capdavantera al nostre país, dins de la seva especialitat. La FIB està situada al Campus Nord de la UPC, campus de referència a nivell internacional en l’àmbit de la innovació tecnològica, on està ubicat el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d’Europa.

La Facultat va ser pionera en promoure l’adaptació dels seus plans d’estudi al nou context internacional. Des del curs 2003/04 té totalment implantat un pla d’estudis amb una estructura i uns continguts del tot adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior i que dóna una especial rellevància a les assignatures de caràcter aplicat, incorporant noves metodologies docents que basen l’aprenentatge en la realització de projectes.