Facultat d'Informàtica de Barcelona
Adreça:C/ Jordi Girona 1-3 08034 Barcelona
Plànol: UPCMaps
Web: Web
Imatge del centre

La Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) és, des del curs 1977/78, el centre docent de la UPC encarregat dels ensenyaments universitaris en l’àmbit de la informàtica i matèries afins. Des dels seus orígens ha estat capdavantera al nostre país, dins de la seva especialitat. La FIB està situada al Campus Nord de la UPC, campus de referència a nivell internacional en l’àmbit de la innovació tecnològica, on està ubicat el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d’Europa.

La Facultat va ser pionera en promoure l’adaptació dels seus plans d’estudi al nou context internacional. Des del curs 2003/04 té totalment implantat un pla d’estudis amb una estructura i uns continguts del tot adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior i que dóna una especial rellevància a les assignatures de caràcter aplicat, incorporant noves metodologies docents que basen l’aprenentatge en la realització de projectes. 

Titulació Any
ERASMUS MUNDUS EN BIG DATA MANAGEMENT AND ANALYTICS-BDMA (1)
2017
GRAU EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE DADES (148)
2017
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (24)
2017
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (38)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI EN INNOVACIÓ I RECERCA EN INFORMÀTICA (133)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (29)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL (9)
2012
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ (10)
2010
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (1949)
2010
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA (78)
2010
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN MINERIA DE DADES I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (4)
2010
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS, XARXES I SISTEMES (153)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMPUTACIÓ (476)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA (2)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA (2)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (22)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (290)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (780)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS, XARXES I SISTEMES (153)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMPUTACIÓ (476)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA (2)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (290)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (22)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (780)
2006
ENGINYERIA INFORMÀTICA (1175)
2003
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ (840)
2003
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES (976)
2003
ENGINYERIA INFORMÀTICA (1981)
1991
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ (1334)
1991
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES (1491)
1991