Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Adreça:C/ Jordi Girona 1-3 08034 Barcelona
Plànol: UPCMaps
Web: Web
Imatge del centre

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona té una acreditada trajectòria en la formació d’enginyers de Camins, Canals i Ports, tècnics d’Obres Públiques i d'enginyers Geòlegs. Els 204 membres del personal docent i investigador i els 41 membres del PAS donen servei als 2.287 estudiants de l’Escola, que disposen de biblioteca, centre de càlcul, aules informàtiques, laboratoris docents, sales d'estudi, sala d'actes, reprografia i bar-restaurant i també del CDDECMA, Centre de Documentació i Debat d'Enginyeria Civil i Medi Ambient.  

L’Escola promou la teva participació en convenis de cooperació educativa amb empreses i institucions, perquè puguis completar la formació acadèmica amb l’experiència professional.