Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Adreça:Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona
Plànol: UPCMaps
Web: Web
Imatge del centre

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona és una institució amb més de 150 anys d’existència i de presència en l’entorn universitari, industrial i social de Catalunya. Aquesta circumstància fa que ens trobem davant d’un Centre de màxim prestigi en la formació de professionals en els àmbits de l’enginyeria industrial, l'enginyeria química, l'enginyeria d’organització industrial, l'enginyeria de materials, l'enginyeria biomèdica, la logística i el disseny, per esmentar alguna de les seves titulacions i especialitzacions. L’Escola disposa d’unes instal·lacions en procés de renovació, que contenen un nombre important de laboratoris docents i de recerca, centres d’investigació, una magnífica biblioteca amb més de 300 llocs d’estudi i 8 aules informàtiques. A banda de les instal·lacions, cal remarcar que anualment es formalitzen 300 estades en universitats estrangeres (un 60% dels titulats i titulades) i més de 800 convenis de cooperació educativa.

Titulació Any
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'AUTOMOCIÓ (22)
2019
GRAU EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS I ANÀLISI ECONÒMICA (1)
2018
MÀSTER UNIVERSITARI EN CADENA DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MOBILITAT (56)
2014
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS (21)
2014
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (387)
2014
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS (87)
2014
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (28)
2013
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN SISTEMES ENERGÈTICS SOSTENIBLES (14)
2013
MÀSTER UNIVERSITARI EN AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (81)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'AUTOMOCIÓ (128)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ (114)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA NUCLEAR (3)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA (58)
2012
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN SISTEMES ENERGÈTICS SOSTENIBLES (58)
2012
MÀSTER PROPI EN ENERGIES RENOVABLES (91)
2011
GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS (487)
2010
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (908)
2010
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (472)
2010
MÀSTER UNIVERSITARI EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (16)
2010
MÀSTER UNIVERSITARI EN SISTEMES ENERGÈTICS SOSTENIBLES (13)
2010
MÀSTER UNIVERSITARI EN SISTEMES ENERGÈTICS SOSTENIBLES (51)
2010
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS (74)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOMÈDICA (9)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOTECNOLÒGICA (6)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN LOGÍSTICA, TRANSPORT I MOBILITAT (11)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS (40)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS (87)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN ENGINYERIA MECÀNICA (503)
2009
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOTECNOLÒGICA (6)
2007
MÀSTER UNIVERSITARI EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS (40)
2007
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS (74)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI EN LOGÍSTICA, TRANSPORT I MOBILITAT (11)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS (78)
2006
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN ENGINYERIA MECÀNICA (503)
2006
ENGINYERIA DE MATERIALS (TITULACIÓ CONJUNTA AMB LA UB) (91)
2003
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (152)
2000
ENGINYERIA DE MATERIALS (64)
2000
ENGINYERIA QUÍMICA (1016)
2000
ENGINYERIA DE MATERIALS (21)
1997
ENGINYERIA QUÍMICA (681)
1996
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (102)
1995
ENGINYERIA INDUSTRIAL (2920)
1994
ENGINYERIA EUROPEA DE MATERIALS (42)