Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES (1) 230604
APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES (3) 230625
APRENENTATGE PROFUND PER A INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2) 230706
CIÈNCIA DE XARXES (1) 230619
COMUNICACIONS AVANÇADES PER A SISTEMES SENSE FILS (10) 230647
COMUNICACIONS DIGITALS (6) 230600
COMUNICACIONS MÒBILS AVANÇADES (3) 230612
CREATIVITAT I PENSAMENT CRÍTIC (1) 230637
DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS PER A COMUNICACIONS (7) 230652
ELECTRÒNICA PER ALS SISTEMES DE COMUNICACIONS (4) 230606
FIBRES I TELECOMUNICACIONS (1) 230566
FONAMENTS DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ (6) 230603
FOTÒNICA INTEGRADA (1) 230567
GESTIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ (2) 230615
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA I OPTOELECTRÒNICA (3) 230653
INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES DE MICROELECTRÒNICA (3) 230658
MÈTODES NUMÈRICS PER A L'ENGINYERIA ELECTROMAGNÈTICA (1) 230626
MICRO I NANO TECNOLOGIES (6) 230645
MICROONES I FOTÒNICA PER A COMUNICACIONS I OBSERVACIÓ DE LA TERRA (1) 230608
OPTOELECTRÒNICA I TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA (1) 230569
PROCESSAMENT DE SENYAL (4) 230601
PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE I VÍDEO (5) 230620
PROCESSOS ESTOCÀSTICS (1) 230630
SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES DE MESURA (2) 230659
SISTEMES DE COMUNICACIONS MÒBILS 5G (1) 230709
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ (2) 230649
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS (1) 230644
TÈCNIQUES AVANÇADES DE CIRCUITS ANALÒGICS (2) 230642
TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA (1) 230631
TENDÈNCIES FUTURES EN COMUNICACIONS MÒBILS (1) 230353
TEORIA I APLICACIONS DE CONTROL AUTOMÀTIC (3) 230657
VISIÓ PER COMPUTADOR (2) 230621
XARXES DE COMUNICACIÓ (8) 230650