Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

ENGINYERIA QUÍMICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (5) 24464
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (25) 24802
ÀLGEBRA LINEAL (12) 21761
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA (4) 24361
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA (5) 24417
CÀLCUL I (68) 21762
CÀLCUL II (79) 21862
CÀLCUL INTEGRAL (21) 22762
CINÈTICA QUÍMICA APLICADA (2) 23865
CIRCULACIÓ DE FLUIDS (29) 23862
CONTROL ANALÍTIC DE PROCESSOS INDUSTRIALS (2) 24365
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS (6) 24868
DISSENY D'EQUIPS I INSTAL.LACIONS (15) 25872
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (5) 24769
ELECTROTÈCNIA (19) 23763
ENGINYERIA DE MÀQUINES TÈRMIQUES (6) 25871
ENLLAÇ I ESTRUCTURA (15) 21863
EQUILIBRIS IÒNICS (22) 21766
ESTADÍSTICA (19) 23761
ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS (14) 25764
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I (27) 23867
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II (5) 23863
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA III (8) 24865
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA IV (9) 25762
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA I (24) 22864
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA II (12) 22865
EXPRESSIÓ GRÀFICA (23) 21866
FENÒMENS DE TRANSPORT (32) 23762
FÍSICA I (48) 21763
FÍSICA II (32) 22861
INFORMÀTICA APLICADA (21) 22765
MÀQUINES HIDRÀULIQUES (3) 24363
MÀQUINES HIDRÀULIQUES (28) 24706
MATERIALS (10) 22763
MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS (8) 23866
MÈTODES NUMÈRICS (33) 22761
OPERACIONS BÀSIQUES DE L'ENGINYERIA QUÍMICA (16) 23766
OPERACIONS DE SEPARACIÓ (27) 24767
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (16) 24765
PROJECTES (4) 25763
QUÍMICA AMBIENTAL (1) 240EQ311
QUÍMICA AMBIENTAL (5) 24322
QUÍMICA ANALÍTICA (24) 22863
QUÍMICA DE POLÍMERS (2) 24462
QUÍMICA FÍSICA (17) 22862
QUÍMICA INDUSTRIAL (3) 24323
QUÍMICA INDUSTRIAL (15) 24867
QUÍMICA INORGÀNICA (31) 21861
QUÍMICA ORGÀNICA (21) 22764
REACTORS QUÍMICS (12) 24768
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS (20) 24862
TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA (3) 25364
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT (11) 25761
TECNOLOGIA ENERGÈTICA (5) 25361
TECNOLOGIA ENERGÈTICA (37) 25702
TERMODINÀMICA APLICADA (5) 23864
TERMODINÀMICA DE L'EQUILIBRI (38) 21767
TRANSMISSIÓ DE CALOR (7) 23861