Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
MECÀNICA DE SÒLS (2) 250339
QUÍMICA (4) 250309