Facultat d'Informàtica de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES (6) 270105
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (27) 270120
ALGORÍSMIA (16) 270021
AMPLIACIÓ D'ALGORÍSMIA (5) 270027
ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ (42) 270100
APLICACIONS DISTRIBUÏDES (10) 270126
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS (11) 230020
APLICACIONS I SERVEIS WEB (23) 270081
APRENENTATGE AUTOMÀTIC (4) 270029
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (45) 270018
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II (14) 270060
ARQUITECTURA DEL PC (3) 270160
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE (41) 270080
ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA (5) 270162
BASES DE DADES (11) 270010
CENTRES DE PROCESSAMENT DE DADES (1) 270067
CERCA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ MASSIVA (14) 270028
COMPILADORS (10) 270030
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES (2) 270133
COMPUTACIÓ I CRIPTOGRAFIA QUÀNTIQUES (19) 270170
COMPUTACIÓ NUMÈRICA (2) 270031
CONCEPTES AVANÇATS DE PROGRAMACIÓ (8) 270086
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS (20) 270066
CONCEPTES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (6) 270088
CONCEPTES PER A BASES DE DADES ESPECIALITZADES (7) 270087
CONTROL AUTOMÀTIC (12) 240172
CRIPTOGRAFIA (3) 270131
DISSENY DE BASES DE DADES (12) 270082
DISSENY DE CORBES I SUPERFÍCIES (2) 270180
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS (22) 270061
ELECTROMAGNETISME (12) 230465
ELECTRÒNICA FÍSICA (12) 230471
EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC (4) 270014
ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT I SISTEMES DISTRIBUÏTS INTEL·LIGENTS (4) 270089
ESTRATÈGIA DIGITAL A LES ORGANITZACIONS (2) 270106
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS (38) 270006
ESTRUCTURES DE DADES I ALGORISMES (113) 270012
FÍSICA (68) 270003
FÍSICA DELS DISPOSITIUS DE MEMÒRIA (1) 270171
FÍSICA ESTADÍSTICA (12) 230473
FÍSICA II (6) 220009
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA (10) 270151
FONAMENTS MATEMÀTICS (47) 270002
GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ (6) 250107
GESTIÓ DE PROJECTES (1) 240071
GRÀFICS (15) 270022
HABILITATS ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS D'EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS (8) 270191
HABILITATS ACADÈMIQUES PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN ANGLÈS (3) 270190
HABILITATS D'EXPRESSIÓ ESCRITA EN ANGLÈS PER A L'ENGINYERIA (3) 270192
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (17) 270023
INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES (23) 270019
INTERFÍCIES DE COMPUTADORS (30) 270013
INTERNET MÒBIL (3) 270129
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DEL SOFTWARE (38) 270015
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS (14) 230018
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL (3) 230089
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (147) 270004
INVESTIGACIÓ OPERATIVA (10) 270032
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (10) 270025
LÒGICA A LA INFORMÀTICA (20) 270024
MARQUÈTING A INTERNET (13) 270108
MATEMÀTIQUES I (34) 270007
MATEMÀTIQUES II (41) 270008
MECÀNICA II (4) 220051
MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 2 (12) 230464
MULTIPROCESSADORS (13) 270062
NEGOCI ELECTRÒNIC (10) 270102
ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (12) 230470
PARAL·LELISME (37) 270020
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA (56) 270009
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS (6) 230092
PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA (5) 270069
PROGRAMACIÓ I (68) 270001
PROGRAMACIÓ I ARQUITECTURES PARAL·LELES (11) 270068
PROGRAMACIÓ II (37) 270005
PROJECTES DE PROGRAMACIÓ (13) 270017
PROTOCOLS D'INTERNET (28) 270121
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (12) 230013
SEGURETAT INFORMÀTICA (6) 270123
SIMULACIÓ (4) 270090
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (1) 270104
SISTEMES DE TEMPS REAL (9) 270071
SISTEMES DISTRIBUÏTS EN XARXA (20) 270127
SISTEMES INTEL·LIGENTS DISTRIBUÏTS (5) 270033
SISTEMES OPERATIUS (40) 270011
SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS (27) 270124
SISTEMES OPERATIUS II (89) 270063
SOFTWARE LLIURE I DESENVOLUPAMENT SOCIAL (1) 270161
TARGETES GRÀFIQUES I ACCELERADORS (3) 270150
TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS (30) 270125
TEORIA DE CONTROL (10) 230475
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ (11) 270026
TEORIA DEL SENYAL (12) 230474
TRANSMISSIÓ I CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ (15) 270128
VIDEOJOCS (12) 270152
VISIÓ PER COMPUTADOR (5) 270181
VLSI (6) 270072
XARXES DE COMPUTADORS (113) 270016
XARXES DE COMPUTADORS II (35) 270064