Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
AERODINÀMICA (2) 240649
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX (2) 240626
ÀLGEBRA LINEAL (22) 240011
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA (7) 240507
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS (3) 240635
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF (3) 240636
ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL (1) 240603
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA (2) 240641
CÀLCUL I (23) 240012
CÀLCUL II (19) 240022
CORROSIÓ I DEGRADACIÓ (3) 240361
DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL (2) 240650
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS (4) 240607
DINÀMICA DE SISTEMES (13) 240043
ECONOMIA I EMPRESA (16) 240041
ELECTROMAGNETISME (12) 240031
ELECTRÒNICA (12) 240072
ELECTROTÈCNIA (14) 240053
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA (3) 240404
ENGINYERIA DEL FOC (1) 240611
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT (2) 240628
ESTADÍSTICA (12) 240042
ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS (4) 240331
EXPRESSIÓ GRÀFICA (9) 240025
FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC (1) 240508
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR (1) 240618
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (27) 240015
GEOMETRIA (12) 240021
GESTIÓ DE PROJECTES (1) 240071
INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE (3) 240615
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA (3) 240637
MATERIALS CERÀMICS (8) 240333
MATERIALS METÀL·LICS (5) 240362
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS (3) 240351
MATERIALS PLÀSTICS I COMPÒSITS (3) 240341
MECÀNICA DE FLUIDS (16) 240061
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS (9) 240054
MECÀNICA FONAMENTAL (31) 240013
METAL·LÚRGIA FÍSICA (7) 240334
MÈTODES NUMÈRICS (16) 240032
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ (12) 240062
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL (5) 240502
PROPIETATS FÍSIQUES DELS MATERIALS (4) 240371
PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS (5) 240372
QUÍMICA I (21) 240014
QUÍMICA II (15) 240024
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA (1) 240614
RESISTÈNCIA DE MATERIALS (9) 240063
SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA (2) 240625
SISTEMES DE FABRICACIÓ (8) 240073
SISTEMES MECÀNICS (2) 240609
TALLER DE FABRICACIÓ (3) 240503
TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES PER A LA QUALITAT (8) 240055
TECNOLOGIA DE LA LLUM (5) 240407
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT (13) 240051
TEORIA DE MÀQUINES (5) 240332
TERMODINÀMICA (18) 240052
TERMODINÀMICA FONAMENTAL (10) 240023
VEHICLES (4) 240610