Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
AERODINÀMICA (2) 240649
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX (2) 240626
ÀLGEBRA LINEAL (22) 240011
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA (7) 240507
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS (3) 240635
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF (3) 240636
ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL (1) 240603
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA (2) 240641
CÀLCUL I (23) 240012
CÀLCUL II (19) 240022
CINÈTICA I REACTORS (4) 240261
DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL (2) 240650
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS (4) 240607
DINÀMICA DE SISTEMES (13) 240043
DISSENY DE SISTEMES MECÀNICS (5) 240242
ECONOMIA I EMPRESA (16) 240041
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (13) 240252
ELECTROMAGNETISME (12) 240031
ELECTRÒNICA (12) 240072
ELECTROTÈCNIA I MÀQUINES ELÈCTRIQUES (11) 240251
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA (3) 240404
ENGINYERIA DEL FOC (1) 240611
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT (2) 240628
ESTADÍSTICA (12) 240042
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I (10) 240254
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II (5) 240263
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA (7) 240233
EXPRESSIÓ GRÀFICA (9) 240025
FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC (1) 240508
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR (1) 240618
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (27) 240015
GEOMETRIA (12) 240021
GESTIÓ DE PROJECTES (1) 240071
INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE (3) 240615
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA (3) 240637
MATERIALS (14) 240033
MECÀNICA DE FLUIDS (16) 240061
MECÀNICA FONAMENTAL (31) 240013
MÈTODES NUMÈRICS EN L'ENGINYERIA QUÍMICA (3) 240241
OPERACIONS BÀSIQUES (6) 240262
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ (12) 240062
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL (5) 240502
QUÍMICA ANALÍTICA (7) 240231
QUÍMICA I (3) 240214
QUÍMICA II (3) 240224
QUÍMICA INDUSTRIAL (7) 240272
QUÍMICA ORGÀNICA (8) 240232
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA (1) 240614
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS (7) 240271
SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA (2) 240625
SISTEMES DE FABRICACIÓ (8) 240073
SISTEMES MECÀNICS (2) 240609
TALLER DE FABRICACIÓ (3) 240503
TECNOLOGIA DE LA LLUM (5) 240407
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT (13) 240051
TERMODINÀMICA (18) 240052
TERMODINÀMICA FONAMENTAL (10) 240023
TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN ELS PROCESSOS QUÍMICS (11) 240253
VEHICLES (4) 240610