Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
AERODINÀMICA (2) 240649
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX (1) 240626
ÀLGEBRA LINEAL (21) 240011
AMPLIACIÓ DE MECÀNICA (4) 240401
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA (6) 240507
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS (3) 240635
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF (3) 240636
ANÀLISI DE DADES PER A LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS (3) 240615
ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL (1) 240603
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA (2) 240641
CÀLCUL I (21) 240012
CÀLCUL II (17) 240022
CONTROL AUTOMÀTIC (9) 240172
DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL (2) 240650
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS (4) 240607
DINÀMICA DE SISTEMES (11) 240043
ECONOMIA I EMPRESA (14) 240041
ELECTROMAGNETISME (11) 240031
ELECTRÒNICA (10) 240072
ELECTROTÈCNIA (12) 240053
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA (3) 240404
ENGINYERIA DEL FOC (1) 240611
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT (2) 240628
EQUACIONS DIFERENCIALS (14) 240131
ESTADÍSTICA (9) 240042
EXPRESSIÓ GRÀFICA (7) 240025
FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC (1) 240508
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR (1) 240618
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (27) 240015
GEOMETRIA (10) 240021
INFORMÀTICA (1) 240132
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA (3) 240637
MÀQUINES ELÈCTRIQUES (9) 240161
MATERIALS (12) 240033
MECÀNICA (12) 240133
MECÀNICA DE FLUIDS (14) 240061
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS (7) 240054
MECÀNICA FONAMENTAL (29) 240013
MÈTODES NUMÈRICS (13) 240032
OPTIMITZACIÓ I SIMULACIÓ (11) 240162
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ (10) 240062
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL (5) 240502
QUÍMICA I (20) 240014
QUÍMICA II (12) 240024
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA (1) 240614
RESISTÈNCIA DE MATERIALS (8) 240063
SISTEMES DE FABRICACIÓ (5) 240073
SISTEMES MECÀNICS (2) 240609
TALLER DE FABRICACIÓ (3) 240503
TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES PER A LA QUALITAT (8) 240055
TECNOLOGIA DE LA LLUM (4) 240407
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT (11) 240051
TECNOLOGIA I SELECCIÓ DE MATERIALS (11) 240151
TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES (21) 240141
TEORIA DE SISTEMES LINEALS (2) 240625
TERMODINÀMICA (15) 240052
TERMODINÀMICA FONAMENTAL (8) 240023
TERMOTÈCNIA (8) 240171
VEHICLES (4) 240610