Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

GRAU EN ENGINYERIA D'AEROPORTS

El Grau en Enginyeria d’Aeroports, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a aeronàutic/a, et permetrà adquirir una sòlida formació en enginyeria d’aeroports i coneixements de transport aeri, manteniment de pistes d’enlairament, hangars, edificis de terminals i de serveis, torres de control, accessos de viatgers i mercaderies. Estudiaràs la construcció, el manteniment i la gestió d’aeroports, i sabràs aplicar els coneixements tècnics assolits al camp de la geotècnia, les instal.lacions elèctriques i de comunicacions, les estructures, l’edificació i les infraestructures per a la navegació aèria.

Aquest estudi de grau et donarà accés, entre altres, als màsters universitaris de l’àmbit de l’Enginyeria Aeroespacial, prèvia admissió per part de l’òrgan responsable del màster. També podràs enfocar la teva carrera professional cap al món de la recerca fent un doctorat.

Assignatures disponibles