Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS (12) 320057
ASPECTES ECONÒMICS I MÀRQUETING (5) 320148
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS (43) 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ (5) 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ (8) 320030
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT (12) 320071
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (1) 320143
DISSENY BÀSIC (5) 320135
DISSENY DE MECANISMES (12) 320140
DISSENY I PRODUCTE II (3) 320145
DISSENY INTEGRAL DEL PRODUCTE (2) 320155
DISSENY JAQCUARD (3) 320181
ECODISSENY (5) 320175
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA (63) 320009
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (13) 320167
ESTÈTICA I DISSENY (13) 320138
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA (28) 320004
FÍSICA (127) 320003
FÍSICA I (40) 3200031
FÍSICA II (44) 3200032
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (50) 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA (10) 320031
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS (9) 320073
GESTIÓ INTEGRAL DEL DISSENY (6) 320151
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA (8) 320192
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES (5) 320179
MÈTODES MATEMÀTICS I (23) 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II (106) 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II (42) 3200012
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT (3) 320164
POLÍMERS A L'ENGINYERIA (10) 320165
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA (50) 320013
PROCESSOS DE FABRICACIÓ (7) 320146
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID (2) 320166
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY (6) 320153
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES (3) 320059
QUÍMICA (54) 320005
ROBÒTICA APLICADA (1) 320193
ROBÒTICA BÀSICA (1) 320191
SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY INDUSTRIAL (4) 205251
SISTEMES ELÈCTRICS (42) 320011
SISTEMES ELÈCTRICS (2) 320157
SISTEMES ELECTRÒNICS (52) 320014
SISTEMES ELECTRÒNICS (5) 320158
SISTEMES MECÀNICS (37) 320010
SISTEMES MECÀNICS (7) 320159
TALLER DE DISSENY EXPERIMENTAL DEL PRODUCTE (1) 320149
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA (7) 320134
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS (9) 320058
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI (13) 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT (4) 320006
TÈXTILS PEL DISSENY DE PRODUCTES (5) 320194
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS (12) 320072