Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ

El Grau en Enginyeria en Tecnologies de Telecomunicació recull els continguts formatius fonamentals que integren els estudis d’Enginyeria de Telecomunicació. Per completar la teva formació, podràs accedir al màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació que t’habilitarà per a l’exercici de la professió regulada d'Enginyer de Telecomunicació. Aquests estudis de grau et proporcionaran amplis coneixements per concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en els àmbits de la telecomunicació, la telemàtica, l’electrònica i els sistemes audiovisuals, i per assumir un ampli ventall de tasques tècniques i de direcció. 

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA (11) 230023
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (3) 230002
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES PER A LES TELECOMUNICACIONS (4) 230064
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES (5) 230066
ANTENES I MICROONES (5) 230068
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS (11) 230020
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA (2) 230804
CÀLCUL (11) 230001
CÀLCUL AVANÇAT (3) 230006
CIRCUITS LINEALS (7) 230008
CODIFICACIÓ D'ÀUDIO I VÍDEO (3) 230070
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES (8) 230061
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA (3) 230025
CONTROL REMOT DE SISTEMES (3) 230108
DISSENY DIGITAL (4) 230019
ECONOMIA I MANAGEMENT (2) 230021
ELECTROMAGNETISME (11) 230007
ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS (2) 230072
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS (4) 230805
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (6) 230004
FONAMENTS DE FÍSICA (8) 230003
FONAMENTS DELS ORDINADORS (9) 230005
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (6) 230014
GESTIÓ DE XARXES I SERVEIS (2) 230155
INFRAESTRUCTURES DE XARXA (11) 230041
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS (14) 230018
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (15) 230015
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS (9) 230017
METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES (1) 230010
PLANIFICACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS (2) 230153
PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA (8) 230011
PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO (11) 230024
PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS (4) 230063
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA (6) 230200
PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES (1) 230071
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (12) 230013
RADIOCOMUNICACIONS (7) 230065
REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS (1) 230810
SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (1) 230304
SENYALS I SISTEMES (16) 230012
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ (1) 230252
SISTEMES DE CONTROL (6) 230033
SISTEMES ELECTRÒNICS BASATS EN MICROPROCESSADORS (7) 230067
TRANSMISSIÓ PER CABLE (6) 230069
XARXES SENSE FILS (1) 230150