Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA

Amb el Grau en Enginyeria Telemàtica, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, adquiriràs una sòlida formació en telecomunicació i informàtica que aplicaràs per dissenyar, implementar i operar les xarxes de comunicacions (accés, transport, àrea local, de sensors, sense fils, etc.) i els seus serveis i aplicacions (telefonia, web, correu electrònic, compartició de fitxers, jocs en xarxa, comerç electrònic, etc.) amb els mecanismes de seguretat i qualitat adients. Es tracta d’uns coneixements que, pel seu caràcter transversal, podràs aplicar a la direcció i gestió de projectes telemàtics en el sector de les comunicacions, audiovisual, recreatiu, cultural, sanitari, Administració, turístic, industrial o la domòtica.

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (3) 230002
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE PRESTACIONS EN XARXES (2) 230043
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE PRESTACIONS EN XARXES (3) 230076
ANTENES I MICROONES (5) 230068
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS (11) 230020
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA (2) 230804
CÀLCUL (11) 230001
CÀLCUL AVANÇAT (3) 230006
CIRCUITS LINEALS (7) 230008
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES (8) 230061
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA (3) 230025
DISSENY DIGITAL (4) 230019
ECONOMIA I MANAGEMENT (2) 230021
ELECTROMAGNETISME (11) 230007
ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS (2) 230072
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS (4) 230805
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (6) 230004
FONAMENTS DE FÍSICA (8) 230003
FONAMENTS DELS ORDINADORS (9) 230005
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (6) 230014
GESTIÓ DE XARXES I SERVEIS (2) 230155
INFRAESTRUCTURES DE XARXA (11) 230041
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS (14) 230018
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (15) 230015
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS (9) 230017
METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES (1) 230010
PLANIFICACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS (2) 230153
PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA (8) 230011
PROCESSAMENT DEL SENYAL EN COMUNICACIONS (6) 230056
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA (6) 230200
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (12) 230013
RADIOCOMUNICACIONS (7) 230065
REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS (1) 230810
SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (1) 230304
SENYALS I SISTEMES (16) 230012
SISTEMES ELECTRÒNICS BASATS EN MICROPROCESSADORS (7) 230067
XARXES SENSE FILS (1) 230150