Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA

Amb el Grau en Enginyeria Telemàtica, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, adquiriràs una sòlida formació en telecomunicació i informàtica que aplicaràs per dissenyar, implementar i operar les xarxes de comunicacions (accés, transport, àrea local, de sensors, sense fils, etc.) i els seus serveis i aplicacions (telefonia, web, correu electrònic, compartició de fitxers, jocs en xarxa, comerç electrònic, etc.) amb els mecanismes de seguretat i qualitat adients. Es tracta d’uns coneixements que, pel seu caràcter transversal, podràs aplicar a la direcció i gestió de projectes telemàtics en el sector de les comunicacions, audiovisual, recreatiu, cultural, sanitari, Administració, turístic, industrial o la domòtica.

Assignatures disponibles