Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ

Amb el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, adquiriràs una sòlida formació que et capacitarà per dissenyar, implementar i operar qualsevol producte, infraestructura i servei de telecomunicació basat en sistemes de ràdio, fixos o mòbils, terrestres o per satèl.lit, o de comunicacions òptiques. El caràcter transversal d’aquests coneixements et permetrà aplicar-los a la direcció i gestió de projectes tecnològics en sectors tan diversos com el de l’electrònica professional i de consum, l’audiovisual, l’aviònica, el sanitari, l’agroalimentari, l’automoció, la logística o els sistemes de transport intel·ligent.

Assignatures disponibles