Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ

Amb el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, adquiriràs una sòlida formació que et capacitarà per dissenyar, implementar i operar qualsevol producte, infraestructura i servei de telecomunicació basat en sistemes de ràdio, fixos o mòbils, terrestres o per satèl.lit, o de comunicacions òptiques. El caràcter transversal d’aquests coneixements et permetrà aplicar-los a la direcció i gestió de projectes tecnològics en sectors tan diversos com el de l’electrònica professional i de consum, l’audiovisual, l’aviònica, el sanitari, l’agroalimentari, l’automoció, la logística o els sistemes de transport intel·ligent.

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (3) 230002
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES (5) 230066
ANTENES (7) 230053
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS (11) 230020
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS II (7) 11512
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA (2) 230804
CÀLCUL (11) 230001
CÀLCUL AVANÇAT (3) 230006
CIRCUITS LINEALS (7) 230008
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES (10) 230051
COMUNICACIONS ÒPTIQUES (10) 230055
DISSENY DE CIRCUITS I SISTEMES ELECTRÒNICS (3) 11506
DISSENY DIGITAL (4) 230019
ECONOMIA I MANAGEMENT (2) 230021
ELECTROMAGNETISME (11) 230007
ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS (2) 230072
EMISSORS I RECEPTORS (4) 11507
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS (4) 230805
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (6) 230004
FONAMENTS DE FÍSICA (8) 230003
FONAMENTS DELS ORDINADORS (9) 230005
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (6) 230014
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS (14) 230018
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (15) 230015
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS (9) 230017
METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES (1) 230010
MICROONES (11) 230052
PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA (8) 230011
PROCESSAMENT DEL SENYAL EN COMUNICACIONS (6) 230056
PROGRAMACIÓ CONCURRENT (1) 11520
PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES (1) 230071
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (12) 230013
RADIOCOMUNICACIONS (13) 230054
REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS (1) 230810
SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (1) 230304
SENYALS I SISTEMES (16) 230012
SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS (5) 230057
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ (1) 230252
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ (2) 11504