Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (27) 270120
ÀLGEBRA (2) 220001
ALGORÍSMIA (16) 270021
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES (3) 220012
ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ (42) 270100
APLICACIONS I SERVEIS WEB (23) 270081
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II (14) 270060
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE (41) 270080
CÀLCUL I (5) 220002
CÀLCUL II (3) 220007
CIÈNCIA DE MATERIALS (6) 220017
CIRCUITS ELECTRÒNICS (2) 220023
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT (12) 320071
CONTROL AUTOMÀTIC (2) 220021
DINÀMICA DE GASOS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA (1) 220026
DISSENY DE BASES DE DADES (12) 270082
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS (22) 270061
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS (3) 230091
DISSENY DIGITAL (4) 230019
EMPRESA (3) 220003
ESPAI AERI, NAVEGACIÓ I INFRAESTRUCTURES (5) 220008
ESTRUCTURES AEROESPACIALS (1) 220025
EXPRESSIÓ GRÀFICA (5) 220010
FÍSICA I (5) 220004
FÍSICA II (6) 220009
FÍSICA III (7) 220014
FÍSICA QUÀNTICA (14) 230463
FOTÒNICA (10) 230478
GRÀFICS (15) 270022
INFORMÀTICA (8) 220005
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA (8) 320192
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (17) 270023
MECÀNICA (3) 220016
MECÀNICA DE FLUIDS (2) 220020
MECÀNICA II (4) 220051
MECÀNICA QUÀNTICA (10) 230468
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT (3) 320164
MULTIPROCESSADORS (13) 270062
POLÍMERS A L'ENGINYERIA (10) 320165
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID (2) 320166
PROTOCOLS D'INTERNET (28) 270121
QUÍMICA (16) 220006
QUÍMICA DE MATERIALS (2) 220059
ROBÒTICA BÀSICA (1) 320191
SENYALS I SISTEMES (11) 230088
SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL (1) 220072
SISTEMES PROPULSIUS (1) 220018
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI (13) 320028
TEORIA D'ESTRUCTURES (3) 220022
TERMODINÀMICA (2) 220015
VEHICLES AEROESPACIALS (2) 220013