Facultat d'Informàtica de Barcelona

ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (64) 28039
ÀLGEBRA (28) 28000
ALGORÍSMIA (25) 28044
ALGORÍSMIA, COMPLEXITAT I CALCULABILITAT (9) 28037
ANÀLISI I DISSENY D'ALGORISMES (14) 28021
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (8) 28030
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA (17) 28018
BASES DE DADES (13) 28023
CÀLCUL (30) 28004
COMPILADORS (18) 28032
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES (3) 28049
COMPUTACIÓ NUMÈRICA (8) 28050
CRIPTOGRAFIA (10) 28019
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES (19) 28054
EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC (33) 28012
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I (39) 28022
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II (20) 28025
ESTADÍSTICA (13) 28008
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I (26) 28007
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II (30) 28011
ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS (9) 28056
FÍSICA (21) 28001
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA (12) 28057
FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES (7) 28058
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (31) 28013
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA (21) 28005
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (21) 28003
MATEMÀTICA DISCRETA (41) 28009
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA (16) 28063
MULTIPROCESSADORS (3) 28064
PERIFÈRICS I INTERFÍCIES (12) 28015
PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ (23) 28006
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS (14) 28041
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA (14) 28067
PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA (20) 28068
PROGRAMACIÓ DE SISTEMES (9) 28017
PROGRAMACIÓ I (20) 28002
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ (20) 28071
ROBÒTICA (20) 28072
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28073
SERVEIS PÚBLICS DE DADES (13) 28074
SIMULACIÓ (16) 28075
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES (11) 28076
SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS (24) 28035
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS (5) 28078
SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ (1) 28079
SISTEMES OPERATIUS (11) 28014
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA (24) 28080
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (14) 28020
VISIÓ PER COMPUTADOR (28) 28084
VISUALITZACIÓ AVANÇADA (10) 28085
VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA (30) 28029
XARXES DE COMPUTADORS I APLICACIONS (14) 28036