Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACCESSIBILITAT APLICADA (3) 340005
ACCESSIBILITAT I INNOVACIÓ (5) 340002
ACCIONAMENTS ELÈCTRICS (3) 340110
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL (16) 340120
CÀLCUL AVANÇAT (16) 340026
CIÈNCIA DELS MATERIALS (6) 340040
CIRCUITS ELÈCTRICS (9) 340103
DISSENY DE MÀQUINES (17) 340055
DISSENY DE MÀQUINES ASSISTIT PER ORDINADOR (9) 340207
DISSENY I PROTOTIP DE MOTLLES I MATRIUS (4) 340273
DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR (2) 340060
ELECTRÒNICA ANALÒGICA (11) 340124
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (1) 340100
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (4) 340125
ELECTRÒNICA DIGITAL (9) 340123
EMPRESA (7) 340028
ENGINYERIA DE CONTROL (6) 340130
ENGINYERIA DE FLUIDS (7) 340058
ENGINYERIA TÈRMICA (15) 340056
ENGINYERIA TÈRMICA I MECÀNICA DE FLUIDS (8) 340032
EQUACIONS DIFERENCIALS (26) 340025
ESTADÍSTICA (16) 340029
EXPRESSIÓ GRÀFICA II (8) 340053
FIABILITAT I INTEGRITAT DELS PRODUCTES INDUSTRIALS (10) 340202
FÍSICA I (27) 340023
FÍSICA II (12) 340027
FONAMENTS D'AUTOMÀTICA (26) 340033
FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA (9) 340038
FONAMENTS MATEMÀTICS (24) 340021
HABILITATS ACADÈMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE (2) 340282
INFORMÀTICA (31) 340020
INFORMÀTICA INDUSTRIAL (18) 340122
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA (16) 340127
INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA (8) 340263
INTERNET (15) 340357
LÍNIES ELÈCTRIQUES (6) 340101
MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES (10) 340208
MATEMÀTIQUES PER AL DISSENY (35) 340070
MATERIALS ESTRUCTURALS (11) 340052
MATERIALS I PROCESSOS AVANÇATS DE FABRICACIÓ (6) 340201
MECÀNICA DE FLUIDS (8) 340039
MECÀNICA DE FLUIDS (2) 340041
METODOLOGIA DEL DISSENY (5) 340082
PROCESSOS DE FABRICACIÓ (3) 340059
QUÍMICA (18) 340022
REGULACIÓ AUTOMÀTICA (18) 340104
REGULACIÓ AUTOMÀTICA (34) 340129
RESISTÈNCIA DELS MATERIALS I (6) 340054
RESISTÈNCIA DELS MATERIALS II (8) 340051
SISTEMES DIGITALS (8) 340126
SISTEMES ELÈCTRICS (9) 340030
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA (10) 340109
SISTEMES ELECTRÒNICS (14) 340035
SISTEMES MECÀNICS (30) 340034
SISTEMES ROBOTITZATS (18) 340128
SOSTENIBILITAT (6) 340001
SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT (2) 340003
TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA (2) 340280
TEORIA DE MÀQUINES (8) 340050