Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS (12) 320057
ANÀLISI QUÍMICA (16) 320063
AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS TEIXITS (3) 205252
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS (43) 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ (5) 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ (8) 320030
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT (12) 320071
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL (29) 320015
DISSENY JAQCUARD (3) 320181
ECODISSENY (5) 320175
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA (63) 320009
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA (14) 320065
ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS I BIOTECNOLÒGICS (13) 320070
ENGINYERIA TÈRMICA (24) 320016
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA (4) 320066
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I (3) 3200661
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II (3) 3200662
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA (28) 320004
FÍSICA (127) 320003
FÍSICA I (40) 3200031
FÍSICA II (44) 3200032
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA (15) 320062
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (50) 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA (10) 320031
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS (9) 320073
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA (8) 320192
MECÀNICA DE FLUIDS (21) 320012
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES (5) 320179
MÈTODES MATEMÀTICS I (23) 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II (106) 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II (42) 3200012
MÈTODES MATEMÀTICS III (15) 320008
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT (3) 320164
OPERACIONS BÀSIQUES (13) 320067
OPERACIONS BÀSIQUES I (6) 3200671
OPERACIONS BÀSIQUES II (6) 3200672
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (43) 320017
POLÍMERS A L'ENGINYERIA (10) 320165
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA (50) 320013
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID (2) 320166
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY (6) 320153
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES (3) 320059
QUÍMICA (54) 320005
QUÍMICA DE MATERIALS (2) 220059
QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA APLICADA (12) 320064
RISCOS, SEGURETAT I TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL (12) 320068
ROBÒTICA BÀSICA (1) 320191
SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ I CONTROL DE PROCESSOS QUÍMICS (16) 320069
SISTEMES ELÈCTRICS (42) 320011
SISTEMES ELECTRÒNICS (52) 320014
SISTEMES MECÀNICS (37) 320010
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS (9) 320058
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI (13) 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT (4) 320006
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS (12) 320072