Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS

Amb el Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, adquiriràs una formació genèrica en l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació que et permetrà concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en el camp de l’enginyeria de sistemes audiovisuals, abastant diferents àmbits com l’acústica, la imatge, l’àudio, el vídeo i els entorns multimèdia. 

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA (9) 230023
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA II (8) 230203
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (3) 230002
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES (5) 230066
ANTENES I MICROONES (5) 230068
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS (7) 230020
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA (1) 230804
CÀLCUL (9) 230001
CÀLCUL AVANÇAT (3) 230006
CIRCUITS LINEALS (7) 230008
CODIFICACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS (2) 230027
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES (7) 230061
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA (3) 230025
DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS (1) 230204
DISSENY DIGITAL (3) 230019
ECONOMIA I MANAGEMENT (2) 230021
ELECTROMAGNETISME (10) 230007
ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS (2) 230072
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (6) 230004
FONAMENTS DE FÍSICA (8) 230003
FONAMENTS DELS ORDINADORS (8) 230005
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (4) 230014
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS (12) 230018
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (11) 230015
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS (8) 230017
METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES (1) 230010
PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA (8) 230011
PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO (10) 230024
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA (5) 230200
PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES (1) 230071
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (10) 230013
SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (1) 230304
SENYALS I SISTEMES (16) 230012
SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS PER A L'ÀUDIO I EL VÍDEO (1) 230028
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ (1) 230252
SISTEMES DE TELEVISIÓ (1) 230201
TECNOLOGIA I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL (1) 230026