Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS

Amb el Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, adquiriràs una formació genèrica en l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació que et permetrà concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en el camp de l’enginyeria de sistemes audiovisuals, abastant diferents àmbits com l’acústica, la imatge, l’àudio, el vídeo i els entorns multimèdia. 

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA (11) 230023
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA II (9) 230203
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (3) 230002
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES (5) 230066
ANTENES I MICROONES (5) 230068
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS (11) 230020
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA (2) 230804
CÀLCUL (11) 230001
CÀLCUL AVANÇAT (3) 230006
CIRCUITS LINEALS (7) 230008
CODIFICACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS (2) 230027
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES (8) 230061
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA (3) 230025
DESCRIPCIÓ I RECUPERACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS (1) 230204
DISSENY DIGITAL (4) 230019
ECONOMIA I MANAGEMENT (2) 230021
ELECTROMAGNETISME (11) 230007
ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS (2) 230072
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS (4) 230805
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (6) 230004
FONAMENTS DE FÍSICA (8) 230003
FONAMENTS DELS ORDINADORS (9) 230005
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (6) 230014
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS (14) 230018
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (15) 230015
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS (9) 230017
METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES (1) 230010
PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA (8) 230011
PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO (11) 230024
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA (6) 230200
PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES (1) 230071
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (12) 230013
REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS (1) 230810
SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (1) 230304
SENYALS I SISTEMES (16) 230012
SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS PER A L'ÀUDIO I EL VÍDEO (1) 230028
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ (1) 230252
SISTEMES DE TELEVISIÓ (1) 230201
TECNOLOGIA I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL (1) 230026