Facultat de Matemàtiques i Estadística

GRAU EN MATEMÀTIQUES

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (27) 270120
ÀLGEBRA LINEAL (25) 200002
ÀLGEBRA LINEAL NUMÈRICA (17) 200151
ÀLGEBRA MULTILINEAL I GEOMETRIA (15) 200111
ALGORÍSMIA (24) 200162
ALGORÍSMIA (16) 270021
ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ (42) 270100
ANÀLISI FUNCIONAL (3) 200211
ANÀLISI REAL (17) 200102
APLICACIONS I SERVEIS WEB (23) 270081
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II (14) 270060
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE (41) 270080
ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA (4) 230488
BIOFÍSICA COMPUTACIONAL (1) 230481
CÀLCUL DIFERENCIAL (21) 200004
CÀLCUL EN UNA VARIABLE (18) 200001
CÀLCUL INTEGRAL (18) 200006
CÀLCUL NUMÈRIC (14) 200153
COMBINÀTORIA I TEORIA DE GRAFS (1) 200232
DISSENY D'EXPERIMENTS (1) 200551
DISSENY DE BASES DE DADES (12) 270082
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS (22) 270061
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS (3) 230091
DISSENY DIGITAL (4) 230019
ECONOMIA I EMPRESA (16) 240041
ECONOMIA I MANAGEMENT (2) 230021
ELECTROTÈCNIA (14) 240053
EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINÀRIES (9) 200141
EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS (19) 200142
ESTADÍSTICA (7) 200132
ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES (13) 200112
FÍSICA (12) 200021
FÍSICA DE FLUIDS (4) 230487
FÍSICA ESTADÍSTICA (12) 230473
FONAMENTS DE LA MATEMÀTICA (9) 200003
FOTÒNICA (10) 230478
FOTÒNICA BIOMÈDICA (3) 230482
FUNCIONS DE VARIABLE COMPLEXA (6) 200101
GEOMETRIA AFÍ I EUCLIDIANA (14) 200005
GEOMETRIA DIFERENCIAL (8) 200122
GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ (6) 250107
GRÀFICS (15) 270022
INFORMÀTICA (24) 200011
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (17) 270023
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (10) 270025
LÒGICA A LA INFORMÀTICA (20) 270024
MÀQUINES ELÈCTRIQUES (12) 240161
MATEMÀTICA DISCRETA (25) 200161
MATEMÀTIQUES PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI (1) 200242
MECÀNICA II (4) 220051
MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES (5) 200559
MÈTODES NUMÈRICS PER A EDPS (2) 200222
MODELS MATEMÀTICS DE LA FÍSICA (10) 200171
MODELS MATEMÀTICS DE LA TECNOLOGIA (3) 200172
MULTIPROCESSADORS (13) 270062
NANOTECNOLOGIA (5) 230484
NEGOCI ELECTRÒNIC (10) 270102
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS (6) 230092
PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA (10) 200152
PROTOCOLS D'INTERNET (28) 270121
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (12) 230013
RELATIVITAT GENERAL (10) 230489
SEGURETAT INFORMÀTICA (6) 270123
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA (1) 230486
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (1) 270104
SISTEMES DINÀMICS (1) 200213
SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS (27) 270124
SISTEMES OPERATIUS II (89) 270063
TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA (7) 230483
TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS (30) 270125
TEORIA DE CONTROL (10) 230475
TEORIA DE GALOIS (4) 200201
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ (11) 270026
TEORIA DE LA PROBABILITAT (15) 200131
TOPOLOGIA (10) 200121
TOPOLOGIA ALGEBRAICA (6) 200202
XARXES DE COMPUTADORS II (35) 270064