Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona

DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
MECANISMES I MÀQUINES (19) 23356