Facultat de Matemàtiques i Estadística

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ANÀLISI DE DADES DISCRETES (7) 26337
ANÀLISI DE DADES ESPACIALS (2) 34523
ANÀLISI DE LA SUPERVIVÈNCIA (3) 26331
ANÀLISI I SIMULACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS (1) LTM001
APLICACIONS DE LA SIMULACIÓ A LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS (3) 34427
BASES DE DADES // DISSENY I GESTIÓ DE BASES DE DADES (18) 26308
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ // PROGRAMACIÓ (18) 26304
ECONOMETRIA (4) 34531
ECONOMETRIA ESPACIAL (1) 34534
ECONOMIA // INVESTIGACIÓ COMERCIAL (4) 26303
EPIDEMIOLOGIA (6) 34417
ESTADÍSTICA ACTUARIAL (3) 34533
FONAMENTS D'ESTADÍSTICA MÈDICA // ESTADÍSTICA MÈDICA (1) 26332
INFERÈNCIA BAYESIANA (7) 26338
INFERÈNCIA I DECISIÓ // INFERÈNCIA (14) 26305
INVESTIGACIÓ OPERATIVA (5) 34408
MÈTODES ESTADÍSTICS 1 // ANÀLISI MULTIVARIANT (9) 26301
MÈTODES ESTADÍSTICS 2 // DISSENY D'EXPERIMENTS (13) 26302
MÈTODES ESTADÍSTICS 3 // PREVISIÓ I SÈRIES TEMPORALS (3) 26313
MÈTODES MATEMÀTICS 1 // MÈTODES NUMÈRICS (10) 26306
MÈTODES MATEMÀTICS 2 (21) 26310
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA 1 // PROGRAMACIÓ ESTOCÀSTICA (12) 26311
MODELS LINEALS GENERALITZATS (53) 26309
OPTIMITZACIÓ CONTÍNUA // OPTIMITZACIÓ (8) 26307
PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS (39) 26300
PROGRAMACIÓ ESTOCÀSTICA: EXTENSIONS A LA PROGRAMACIÓ ENTERA (2) 200C47
PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA // PROGRAMACIÓ ENTERA I OPTIMITZACIÓ COMBINATÒRIA (21) 26312
QUANTIFICACIÓ DE RISCOS (2) 34519
TÈCNIQUES DE MINERIA DE DADES // MINERIA DE DADES (1) 26334