Facultat d'Informàtica de Barcelona

ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA (28) 28000
ALGORÍSMIA (25) 28044
ANÀLISI I DISSENY D'ALGORISMES (14) 28021
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (8) 28030
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA (17) 28018
BASES DE DADES (13) 28023
CÀLCUL (30) 28004
COMPILADORS (18) 28032
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES (3) 28049
COMPUTACIÓ NUMÈRICA (8) 28050
CRIPTOGRAFIA (10) 28019
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB (13) 28053
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES (19) 28054
EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC (33) 28012
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I (39) 28022
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II (20) 28025
ESTADÍSTICA (13) 28008
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I (26) 28007
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II (30) 28011
FÍSICA (21) 28001
GEOMETRIA COMPUTACIONAL (4) 28059
GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (2) 28042
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (31) 28013
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA (21) 28005
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (21) 28003
MATEMÀTICA DISCRETA (41) 28009
MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS (19) 28062
PERIFÈRICS I INTERFÍCIES (12) 28015
PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ (23) 28006
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS (14) 28041
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA (14) 28067
PROGRAMACIÓ I (20) 28002
PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURES DE DADES (22) 28010
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ (20) 28071
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28073
SIMULACIÓ (16) 28075
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (14) 28077
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES (11) 28076
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS (5) 28078
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA (24) 28080
TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL (9) 28082
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ (16) 28028
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (14) 28020
UTILITZACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (11) 28016
VISUALITZACIÓ AVANÇADA (10) 28085
VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA (30) 28029
XARXES DE COMPUTADORS I APLICACIONS (14) 28036