UTG àmbit TIC Campus Nord

DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Aquest programa cobreix la formació de tercer cicle de l'àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions. El programa està orientat a la formació científica en els següents àmbits: les comunicacions per suport físic i radioelèctric; l'estudi dels fenòmens associats a la generació, la propagació i la radiació de senyals electromagnètics, en un marge de freqüències que va des de l'espectre radioelèctric fins l'òptic; les tècniques bàsiques del processat del senyal i les seves aplicacions en comunicacions, veu i imatge, i els sistemes basats en telecomunicacions.

L'oferta específica d'assignatures en la titulació oficial vinculada (màster MERIT), tant en l'apartat d'assignatures core (fonamentals) com d'assignatures concentration (especialització) garanteix la comptència de l'alumne en el seu camp específic d'estudi, la seva comprensió sistemàtica i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp. Un llistat més detallat de les competències específiques que l'alumne pot desenvolupar és el següent (la descripció completa del programa es pot trobar a http://www.meritmaster.org/ -> study program -> UPC)

Assignatures disponibles