Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

El Màster s'adreça a joves graduats i graduades que vulguin ampliar la seva formació en l'àmbit  de les tecnologies de la informació i la comunicació, en camps com ara l'electromagnetisme, el processament del senyal i la teoria de la informació, i també les seves aplicacions a terrenys específics com les comunicacions, la teledetecció i el processament de veu i imatge. 

Assignatures disponibles