Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, ESPECIALITAT EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ESTADÍSTICA (56) 93012
MATEMÀTIQUES I (I) (67) 30251