Facultat d'Informàtica de Barcelona

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (64) 28039
ALGORÍSMIA (25) 28044
APLICACIONS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2) 28045
APRENENTATGE (7) 28046
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (8) 28030
ARQUITECTURES DE COMPUTADORS AVANÇADES (3) 28047
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA (17) 28018
COMPILADORS (18) 28032
COMPLEXITAT COMPUTACIONAL (4) 28048
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES (3) 28049
COMPUTACIÓ NUMÈRICA (8) 28050
CONFIGURACIÓ I AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DE SISTEMES (3) 28051
CRIPTOGRAFIA (10) 28019
DISSENY DE MICROPROCESSADORS (33) 28052
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB (13) 28053
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES (19) 28054
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I (39) 28022
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II (20) 28025
ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS (9) 28056
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA (12) 28057
FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES (7) 28058
GEOMETRIA COMPUTACIONAL (4) 28059
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (31) 28013
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (10) 28060
LÒGICA A LA INFORMÀTICA (6) 28086
MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS (19) 28062
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA (16) 28063
MULTIPROCESSADORS (3) 28064
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28065
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS (14) 28041
PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL (14) 28066
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA (14) 28067
PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA (20) 28068
PROTOCOLS D'INTERNET I APLICACIONS MULTIMÈDIA (23) 28070
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ (20) 28071
ROBÒTICA (20) 28072
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28073
SERVEIS PÚBLICS DE DADES (13) 28074
SIMULACIÓ (16) 28075
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (14) 28077
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES (11) 28076
SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS (24) 28035
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS (5) 28078
SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ (1) 28079
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA (24) 28080
TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL (9) 28082
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (14) 28020
VISIÓ PER COMPUTADOR (28) 28084
VISUALITZACIÓ AVANÇADA (10) 28085
VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA (30) 28029
XARXES DE COMPUTADORS (15) 28031