Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN RECERCA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Aquests estudis de Màster internacional Erasmus Mundus s'orienten a la formació en l'àmbit de la recerca de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb un impacte rellevant en les organitzacions acadèmiques o industrials europees. L'orientació i el pla d'estudis d'aquest Màster garanteixen la mobilitat de l'estudiantat i els acords de doble titulació.

Assignatures disponibles