Facultat d'Informàtica de Barcelona

ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS (26) 12211
ÀLGEBRA (16) 12081
ALGORÍSMIA (25) 28044
AMPLIACIÓ DE FÍSICA (16) 12162
ANÀLISI I DISSENY D'ALGORISMES (14) 28021
ANÀLISI MATEMÀTICA (32) 12084
ARQUITECTURA D'APLICACIONS DISTRIBUÏDES (10) 12111
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (16) 12108
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (8) 28030
ARQUITECTURES VECTORIALS (11) 12122
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA (17) 28018
COMPILADORS (18) 28032
COMPILADORS I (21) 12101
COMPILADORS II (22) 12102
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES (3) 28049
COMPUTACIÓ NUMÈRICA (8) 28050
CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMA OPERATIU (10) 12114
CRIPTOGRAFIA (10) 28019
DESCRIPCIÓ DE LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (19) 12176
DISSENY BÀSIC VLSI (21) 12118
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS (2) 12154
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES (19) 28054
DISSENY I AVALUACIÓ DE CONFIGURACIONS (18) 12112
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I (39) 28022
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II (20) 28025
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY I (16) 12104
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: ESPECIFICACIÓ (16) 12103
ESTADÍSTICA I (14) 12089
ESTADÍSTICA II (9) 12094
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I (23) 12088
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II (14) 12093
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES (13) 12091
ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS (9) 28056
ESTRUCTURA INTERNA D'UN SISTEMA OPERATIU (14) 12115
FÍSICA (35) 12080
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA (12) 28057
FITXERS I BASES DE DADES (13) 12192
FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES (7) 28058
FONAMENTS TECNOLÒGICS DELS COMPUTADORS (18) 12149
IMPACTE SOCIAL I ÈTICA PROFESSIONAL DE LA INFORMÀTICA (10) 12172
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ (35) 12083
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (31) 28013
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IIA+TMIA) (2) 12666
INTRODUCCIÓ A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL (37) 12099
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA (35) 12086
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES (16) 12097
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (91) (36) 12082
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS (9) 12092
LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATS (16) 12090
MATEMÀTICA DISCRETA (22) 12085
MATEMÀTICA DISCRETA (41) 28009
MODELATGE GEOMÈTRIC AMB COMPUTADOR (15) 12188
MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL (34) 12095
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA (47) 12133
MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA (16) 28063
MULTIPROCESSADORS (9) 12121
MULTIPROCESSADORS (3) 28064
PERIFÈRICS (23) 12150
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS (14) 28041
PROGRAMACIÓ CONCURRENT (9) 12178
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA (14) 28067
PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA (20) 28068
PROGRAMACIÓ METÒDICA (31) 12087
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ (20) 28071
ROBÒTICA (35) 12158
ROBÒTICA (20) 28072
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28073
SERVEIS PÚBLICS DE DADES (14) 12110
SERVEIS PÚBLICS DE DADES (13) 28074
SIMULACIÓ I (5) 12134
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES (11) 28076
SISTEMES DE TRANSPORT DE DADES (18) 12107
SISTEMES DIGITALS (11) 12151
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS (5) 28078
SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ (1) 28079
SISTEMES OPERATIUS (20) 12098
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA (24) 28080
TÈCNIQUES I MÈTODES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL (13) 12100
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (14) 28020
VISIÓ PER COMPUTADOR (28) 28084
VISUALITZACIÓ AVANÇADA (10) 28085
VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA (30) 28029
XARXES DE COMPUTADORS (26) 12208