Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (5) 10981
AUTÒMATS PROGRAMABLES (10) 10990
BESCANVIADORS I EQUIPS TÈRMICS (5) 11345
CÀLCUL, MODELITZACIÓ I DISSENY DE PECES PLÀSTIQUES (5) 11362
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (5) 26362
DISSENY DE MÀQUINES (9) 10985
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 1 (9) 10973
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2 (2) 10972
ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT (8) 10982
ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA (12) 10978
ENGINYERIA TÈRMICA 1 (5) 10974
ENGINYERIA TÈRMICA 2 (5) 10979
ENGINYERIA TÈRMICA 3 (3) 10993
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (3) 11360
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (2) 11393
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 1 (13) 10964
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 2 (8) 10970
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (15) 10966
FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (16) 10967
FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA 2 (5) 10986
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 (15) 10965
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 (4) 10971
FONAMENTS I TECNOLOGIA ELÈCTRICA 1 (3) 10975
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 (10) 10963
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 (4) 10969
GENERACIÓ I UTILITZACIÓ DE VAPOR (3) 11358
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT (12) 10998
GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA (5) 11343
INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS DE FLUIDS (12) 11351
INSTRUMENTACIÓ,CONTROL I MANTENIMENT D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS (6) 11357
MÀQUINES DE FLUIDS (6) 11344
MECÀNICA I MECANISMES DE LA TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS (3) 11348
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES 1 (15) 10968
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES 2 (6) 10976
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES 3 (4) 10977
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (4) 10980
MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT (5) 11350
MICRO I MACROESTRUCTURA DE PLÀSTICS (6) 11346
OFICINA TÈCNICA (2) 10995
OLEOHIDRÀULICA (4) 11349
PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA (5) 10984
POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT (2) 26364
PRÀCTIQUES INTEGRADES 1 (5) 10989
PRÀCTIQUES INTEGRADES 2 (1) 10997
PRÀCTIQUES INTEGRADES D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS FLUIDOTÈRMIQUES (2) 11359
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES (4) 10996
PROPIETATS ESTRUCTURALS DELS PLÀSTICS (7) 11347
REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ (9) 11352
SELECCIÓ I TRACTAMENT DE MATERIALS (9) 10983
TECNOLOGIA DE PLÀSTICS I RECICLAT I IMPACTE AMBIENTAL (6) 11361
TECNOLOGIA MECÀNICA 1 (4) 10987
TECNOLOGIA MECÀNICA 2 (3) 10994
TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT (6) 26363
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 1 (6) 10992
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 2 (3) 10991
TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS (8) 11354
TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS, ASSAIG I CONTROL QUALITAT PECES (5) 11355