Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (12) 11097
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (8) 11100
AMPLIACIÓ DE CIRCUITS (13) 11091
ANÀLISI I PROJECTE DE LÍNIES I XARXES (17) 11379
AUTÒMATS PROGRAMABLES I (7) 11363
AUTÒMATS PROGRAMABLES II (4) 11099
CAD ELÈCTRIC (1) 11093
CÀLCUL, ASSAIG I CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (17) 11098
CENTRALS ELÈCTRIQUES 1 (21) 11086
CENTRALS ELÈCTRIQUES 2 (12) 11096
CIRCUITS 1 (19) 11077
COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA (6) 11369
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (5) 26353
DOMÒTICA (5) 11370
ELECTROMECÀNICA (4) 11105
ELECTROMETRIA (8) 11101
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 1 (12) 11081
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 2 (7) 11083
ENERGIES RENOVABLES I ESTALVI ENERGÈTIC (12) 11374
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (23) 11074
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (23) 11076
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 (18) 11075
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 (7) 11082
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 (20) 11073
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 (10) 11080
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT (12) 11377
GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA (4) 11366
INSTAL.LACIONS DE BAIXA TENSIÓ (21) 11376
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1 (11) 11094
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2 (7) 11095
MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1 (23) 11085
MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2 (27) 11090
MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS (32) 11079
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (10) 11089
MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT (10) 11372
MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ENGINYERIA ELÈCTRICA (6) 11092
MICROPROCESSADORS I COMUNICACIONS (12) 11104
OFICINA TÈCNICA (10) 11103
POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT (3) 26355
REGULACIÓ AUTOMÀTICA (13) 11102
REGULACIÓ I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (17) 11375
TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT (8) 26354
TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES (5) 11084
TRANSPORTS D'ENERGIA ELÈCTRICA 1 (11) 11087