Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 1 (4) 11016
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 2 (7) 11030
AMPLIACIÓ DE CONTROL DE PROCESSOS (4) 11027
ANÀLISI INSTRUMENTAL (8) 11325
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL (5) 11323
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I AUDITORIES 1 (7) 11315
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I AUDITORIES 2 (5) 11340
BALANÇOS DE MATÈRIA I ENERGIA EN PROCESSOS (4) 11028
CÀLCUL D'UNITATS DE PROCÉS (7) 11034
CARACTERITZACIÓ D'AFLUENTS I ANÀLISI INSTRUMENTAL (5) 11316
CAUTXÚS (2) 11334
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 1 (3) 11019
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 2 (4) 11025
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (6) 26356
DISSENY DE PLANTES (6) 11033
ECOTOXICOLOGIA (3) 11341
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA (4) 11017
EQUIPS DE MESURA I AUTOMATITZACIÓ (4) 11342
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS APLICATS LA INDÚSTRIA QUÍMICA (2) 11321
ESTRUCTURA I PROPIETATS FÍSIQUES DELS POLÍMERS (6) 11318
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA 1 (8) 11023
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT I PER ORDINADOR (14) 11002
FISICOQUÍMICA 1 (14) 11006
FISICOQUÍMICA 2 (4) 11121
FONAMENTS DE QUÍMICA (13) 11004
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 (8) 11003
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 (3) 11010
FONAMENTS INFORMÀTICS (13) 11009
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 (12) 11001
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 (4) 11008
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT (7) 11338
GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA (5) 11336
MATERIALS EN EQUIPS I INSTAL·LACIONS (1) 11021
MATERIALS POLIMÈRICS (7) 11319
MECÀNICA APLICADA A LA INDÚSTRIA QUÍMICA (1) 11313
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (5) 11015
MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT (6) 11337
OFICINA TÈCNICA (5) 11032
OPERACIONS BÀSIQUES (8) 11013
OPERACIONS I TRACTAMENT D'AIGÜES (5) 11314
POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT (2) 26358
PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIA DE MASSA I DE CALOR (6) 11020
QUÍMICA ANALÍTICA (10) 11012
QUÍMICA DELS POLÍMERS (6) 11317
QUÍMICA INDUSTRIAL 1 (3) 11018
QUÍMICA INDUSTRIAL 2 (4) 11024
QUÍMICA INDUSTRIAL 3 (12) 11031
QUÍMICA ORGÀNICA (15) 11005
REACTORS (4) 11320
RECICLATGE I IMPACTE AMBIENTAL (3) 11333
RECUBRIMENTS, PINTURES, ADHESIUS I MATERIALS COMPOSTOS (4) 11332
RESIDUS INDUSTRIALS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 1 (6) 11322
RESIDUS INDUSTRIALS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 2 (5) 11339
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS (5) 11035
TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE POLÍMERS (8) 11328
TECNOLOGIA AMBIENTAL I SEGURETAT I HIGIENE (8) 11026
TECNOLOGIA DE LA POLIMERITZACIÓ (8) 11326
TECNOLOGIA DELS SISTEMES DE BOMBATGE (4) 11324
TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT (5) 26357
TERMODINÀMICA APLICADA I ESTALVI ENERGÈTIC (3) 11022
TRANSFORMACIÓ DE POLÍMERS (8) 11327