Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (12) 11054
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 1 (31) 11050
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 2 (10) 11065
CAD/CAE (4) 11380
COMPONENTS ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA (1) 11386
CONTROL EN SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA (24) 11060
CONVERTIDORS ESTÀTICS (22) 11070
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (4) 26359
ELECTRÒNICA ANALÒGICA (28) 11048
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 2 (14) 11061
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 3 (7) 11062
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (31) 11058
ELECTRÒNICA DIGITAL (51) 11043
ELECTRÒNICA DIGITAL 2 (9) 11057
ELECTROTÈCNIA APLICADA 1 (11) 11385
ELECTROTÈCNIA APLICADA 2 (10) 11068
ELECTROTÈCNIA I ACTUADORS (16) 11389
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (41) 11039
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (17) 11041
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 (14) 11040
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 (9) 11046
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 (24) 11038
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 (12) 11044
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT (10) 11388
GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA (11) 11394
INFORMÀTICA INDUSTRIAL 1 (4) 11063
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 1 (4) 11047
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 2 (17) 11059
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (8) 11053
MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT (12) 11356
MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ENGINYERIA ELECTRÒNICA (7) 11055
MICROPROCESSADORS (7) 11056
OFICINA TÈCNICA (5) 11067
POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT (2) 26361
PROJECTE, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS ELECTRÒNICS (5) 11391
PROJECTE, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES (4) 11367
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 1 (13) 11051
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 2 (10) 11052
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 3 (3) 11387
ROBÒTICA (6) 11364
SISTEMES MECÀNICS (6) 11045
TÈCNIQUES D'ADQUISICIÓ I PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYAL (15) 11390
TECNOLOGIA DE CONTROL (13) 11368
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 1 (9) 11049
TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT (3) 26360
TEORIA DE CIRCUITS (32) 11042