Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT TÈXTIL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 1 (7) 10941
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 2 (9) 10955
APLICACIONS INDUSTRIALS DE LA COLORIMETRIA (6) 11299
ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT INDUSTRIAL (8) 11300
CAD APLICAT A FILATURA I PROJECTACIÓ DE FILS (14) 10945
CAD APLICAT A L'ART DE TEIXIR (8) 10960
CÀLCULS D'ESTRUCTURACIÓ DE TEIXITS (5) 11392
CARACTERITZACIÓ I AUDITORIES AMBIENTALS (18) 11301
CONFECCIONABILITAT DE PECES (16) 10947
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (9) 26350
ESTRUCTURES LAMINARS NO TEIXIDES (4) 11302
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (29) 10927
FISICOQUÍMICA I PROCESSOS DE TINTURA (13) 11303
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (26) 10934
FONAMENTS DE QUÍMICA (41) 10929
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 (28) 10928
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 (10) 10935
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 (29) 10926
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 (14) 10933
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT (15) 11309
GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA (5) 11297
INSTAL.LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS (7) 10936
INSTAL.LACIONS I EQUIPS ELECTRÒNICS (2) 10944
MATERIALS TÈXTILS I FIBROLOGIA 1 (32) 10930
MATERIES TÈXTILS I FIBROLOGIA 2 (11) 10943
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (23) 10937
MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT (6) 11307
OFICINA TÈCNICA (13) 10957
OPERACIONS BÀSIQUES D'APRESTS I ACABATS (16) 10954
OPERACIONS BÀSIQUES D'ESTAMPACIÓ (4) 10950
OPERACIONS BÀSIQUES DE FILATURA 1 (30) 10931
OPERACIONS BÀSIQUES DE FILATURA 2 (9) 10948
OPERACIONS BÀSIQUES DE PREPARACIÓ, BLANQUEIG I TINTURA (13) 10940
OPERACIONS BÀSIQUES DE TISSATGE 1 (12) 10939
OPERACIONS BÀSIQUES DE TISSATGE 2 (5) 10949
POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT (3) 26352
PROCESSOS DE DEPURACIÓ (8) 11312
PRODUCTES I PROCESSOS D'APRESTS I ACABATS (8) 11304
QUALITAT EN LA CONFECCIÓ (1) 11308
QUÍMICA TÈXTIL 1 (15) 10932
QUÍMICA TÈXTIL 2 (9) 10942
TÈCNIQUES DE LABORATORI D'ENNOBLIMENT TÈXTIL (14) 11311
TECNOLOGIA DE L'ESTAMPACIÓ (16) 11310
TECNOLOGIA DE LA CONFECCIÓ (4) 11306
TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT (11) 26351
TECNOLOGIES DELS PROCESSOS DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG (8) 11298
TEIXITS DE PUNT (4) 10938
TEIXITS DE PUNT II (1) 10952
TISSATGE (7) 10958
TRACTAMENT D'AIGÜES (12) 11305