Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (15) 28649
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (19) 28639
APLICACIONS ESPECÍFIQUES DE POLÍMERS (6) 28660
APLICACIONS INDUSTRIALS DELS POLÍMERS (10) 28662
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL (18) 28634
CARACTERITZACIÓ D'AIGÜES (14) 28669
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TRACTAMENT DE GASOS (15) 28672
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS (14) 28651
CONTROL I SIMULACIÓ DE PROCESSOS (10) 28668
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT (13) 28675
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (13) 28678
DISSENY DE PLANTES (10) 28667
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA (15) 28647
ESTRUCTURA DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES (11) 28682
EXPERIMENTACIÓ EN OPERACIONS BÀSIQUES (7) 28652
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA (2) 28646
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (13) 28636
FISICOQUÍMICA (19) 28638
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (17) 28640
FONAMENTS DE QUÍMICA (17) 28637
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA (20) 28635
GESTIÓ AMBIENTAL I TECNOLOGIES NETES (12) 28673
GESTIÓ DEL NEGOCI (13) 28677
MÀRQUETING INDUSTRIAL (11) 28676
MATERIALS EN ENGINYERIA QUÍMICA (11) 28648
MATERIALS POLIMÈRICS (14) 28657
MECÀNICA I ELECTRICITAT EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA (12) 28664
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (15) 28641
OFICINA TÈCNICA (12) 28653
OPERACIONS BÀSIQUES (19) 28645
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (12) 28674
PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS (5) 28666
PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIA DE MASSA I CALOR (16) 28665
QUÍMICA ANALÍTICA (23) 28642
QUÍMICA INDUSTRIAL INORGÀNICA (18) 28650
QUÍMICA INDUSTRIAL ORGÀNICA (23) 28654
QUÍMICA MACROMOLECULAR (13) 28658
QUÍMICA ORGÀNICA (20) 28644
RESIDUS (12) 28670
TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE POLÍMERS (6) 28659
TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN ENGINYERIA QUÍMICA (4) 28655
TECNOLOGIA AMBIENTAL (17) 28663
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ (7) 28681
TECNOLOGIA DELS POLÍMERS (13) 28661
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT (9) 28679
TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS (14) 28671