Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (13) 28598
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (19) 28589
APLICACIONS DE CONTROL NUMÈRIC (5) 28612
APLICACIONS DE TALLER MECÀNIC (5) 28609
BESCANVIADORS I EQUIPS TÈRMICS (11) 28613
CAD MECÀNIC (2) 28610
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL (19) 28584
CIRCUITS I ACTUADORS ELÈCTRICS (12) 28600
CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL (14) 28605
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT (12) 28625
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (11) 28628
DIBUIX INDUSTRIAL MECÀNIC I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (9) 28597
DISSENY D'INSTAL.LACIONS FLUIDOTÈRMIQUES (8) 28617
DISSENY DE COMPONENTS DE PLÀSTICS (3) 28623
DISSENY DE MÀQUINES (13) 28599
DISSENY DE MOTLLES (2) 28624
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS (22) 28593
ELEMENTS DE CONTROL ELÈCTRICS (15) 28603
ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA (19) 28592
ESTRUCTURA I PROPIETATS DELS MATERIALS PLÀSTICS (15) 28619
ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES (9) 28632
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (9) 28586
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (15) 28590
FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (16) 28588
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA (20) 28585
GESTIÓ DEL NEGOCI (14) 28627
INSTAL.LACIONS DE FLUIDS (13) 28615
INSTRUMENTACIÓ (5) 28618
MÀQUINES DE FLUIDS (11) 28614
MÀQUINES I MECANISMES (18) 28594
MÀRQUETING INDUSTRIAL (12) 28626
MATERIALS COMPÒSITS (10) 28622
MECÀNICA (27) 28587
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (17) 28591
OFICINA TÈCNICA (15) 28602
PROCESSAT DE PLÀSTICS (11) 28621
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES (4) 28611
REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ (9) 28616
SELECCIÓ I TRACTAMENT DE MATERIALS (15) 28608
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ (7) 28631
TECNOLOGIA DE PLÀSTICS I RECICLATGE (14) 28620
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT (8) 28629
TECNOLOGIA MECÀNICA (11) 28601
TEORIA DE LES ESTRUCTURES (17) 28604
TERMODINÀMICA TÈCNICA (12) 28596
TRANSMISSIÓ DE CALOR (13) 28595
TRANSMISSIONS MECÀNIQUES (13) 28607