Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (23) 28555
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (34) 28545
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL (28) 28557
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL (34) 28540
CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS (27) 28571
CONVERSIÓ D'ENERGIA I COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA (28) 28573
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT (13) 28575
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (12) 28578
DISPOSITIUS ELECTRÒNICS (36) 28548
DISPOSITIUS PROGRAMABLES AVANÇATS (15) 28572
ELECTRÒNICA ANALÒGICA (40) 28550
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (22) 28553
ELECTRÒNICA DIGITAL (36) 28543
ELECTROTÈCNIA APLICADA (24) 28569
ELECTROTÈCNIA I ACTUADORS (26) 28564
ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES (11) 28582
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (26) 28542
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (20) 28546
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA (32) 28541
FUNCIONS ELECTRÒNIQUES (23) 28570
GESTIÓ DEL NEGOCI (14) 28577
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA (25) 28558
LABORATORI D'ELECTRÒNICA (5) 28549
MÀRQUETING INDUSTRIAL (11) 28576
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (34) 28547
MICROPROCESSADORS (15) 28552
OFICINA TÈCNICA (20) 28559
PROCESSAT DIGITAL DEL SENYAL (16) 28566
PROJECTES D'EQUIPS ELECTRÒNICS (18) 28574
PROJECTES DE SISTEMES ELECTRÒNICS (15) 28568
REGULACIÓ AUTOMÀTICA (18) 28551
SÈRIES DE FOURIER I TRANSFORMADES INTEGRALS (28) 28554
SISTEMES MECÀNICS (18) 28556
TECNOLOGIA DE CONTROL (17) 28563
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ (8) 28581
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA (27) 28561
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT (7) 28579
TEORIA DE CIRCUITS (36) 28544