Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (15) 28512
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ (15) 28513
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS (26) 28505
ANÀLISI I DISSENY DE LÍNIES I XARXES (16) 28530
AUTÒMATS PROGRAMABLES (13) 28521
CAD EN MÀQUINES ELÈCTRIQUES (7) 28522
CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (12) 28523
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL (27) 28500
CENTRALS ELÈCTRIQUES (19) 28518
CIRCUITS (19) 28504
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT (12) 28531
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (13) 28534
EFICIÈNCIA I QUALITAT ELÈCTRICA (17) 28519
ELECTRODINÀMICA (12) 28524
ELECTROMETRIA (19) 28509
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (21) 28508
ENERGIES RENOVABLES (14) 28528
ESTRUCTURA DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES (20) 28538
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (14) 28502
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (20) 28506
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA (18) 28501
GESTIÓ DEL NEGOCI (13) 28533
INSTAL.LACIONS DE BAIXA TENSIÓ (17) 28526
INSTAL.LACIONS INTEL.LIGENTS (11) 28529
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (14) 28515
MÀRQUETING INDUSTRIAL (12) 28532
MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS (15) 28503
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA (18) 28507
OFICINA TÈCNICA (12) 28517
REGULACIÓ AUTOMÀTICA (16) 28516
REGULACIÓ I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (17) 28525
SUPERVISIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS (10) 28527
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ (9) 28537
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT (12) 28535
TEORIA DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES (15) 28511
TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES (13) 28514
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA (16) 28510