Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SO I IMATGE

Amb el Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, adquiriràs una formació genèrica en l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació que et permetrà concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en el camp de l’enginyeria de sistemes audiovisuals, abastant diferents àmbits com l’acústica, la imatge, l’àudio, el vídeo i els entorns multimèdia.

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACÚSTICA (20) 26391
ADQUISICIÓ I REPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL (14) 26399
ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL (10) 26401
APLICACIONS A LA CREACIÓ DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA (10) 26477
ARQUITECTURA DE XARXES DE COMUNICACIÓ (12) 26472
CIRCUITS I COMPONENTS ELECTRÒNICS (25) 26383
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (18) 26400
COMUNICACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS (18) 26390
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT (17) 26487
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (13) 26488
DISPOSITIUS I SISTEMES PROGRAMABLES AVANÇATS (8) 26474
DISSENY GRÀFIC PER ORDINADOR (6) 26392
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA (10) 26395
ELECTRÒNICA ANALÒGICA (24) 26387
ELECTRÒNICA AUDIOVISUAL (11) 26397
ELECTRÒNICA DIGITAL (26) 26389
EQUIPS I SISTEMES ACÚSTICS I DE VÍDEO (13) 26396
FONAMENTS D'INFORMÀTICA (30) 26382
FONAMENTS FÍSICS (35) 26381
FONAMENTS MATEMÀTICS (28) 26380
GESTIÓ DEL NEGOCI (17) 26486
INSTRUMENTACIÓ I EQUIPS DE MESURA. COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA (11) 26473
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES AUDIOVISUALS (14) 26384
LLENGUATGE I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL. EINES BÀSIQUES (11) 26478
MÀRQUETING INDUSTRIAL (16) 26485
MATEMÀTIQUES A L'ENGINYERIA (29) 26385
PROCESSAMENT DE VEU I ÀUDIO (19) 26393
PROCESSAT DIGITAL D'IMATGE (20) 26398
PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES (29) 26388
SENYALS I SISTEMES (31) 26386
SISTEMES ELECTRÒNICS. TRANSMISSIÓ I POTÈNCIA D'EQUIPS AUDIOVISUALS (4) 26475
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT (8) 26489
TRANSMISSIÓ DE SENYALS MULTIMÈDIA PER SISTEMES MÒBILS (8) 26471
XARXES DE COMUNICACIÓ I TELEMÀTICA (12) 26394
XARXES I SERVEIS AUDIOVISUALS (6) 26470