Facultat d'Informàtica de Barcelona

ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'ORGANITZACIONS (11) 12169
ÀLGEBRA (16) 12081
ALGORÍSMIA (25) 28044
ANÀLISI MATEMÀTICA (32) 12084
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (16) 12108
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (8) 28030
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA (17) 28018
COMPILADORS (18) 28032
COMPILADORS I (21) 12101
COMPILADORS II (22) 12102
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES (3) 28049
COMPUTACIÓ NUMÈRICA (8) 28050
CONTROL DE GESTIÓ (13) 12170
CRIPTOGRAFIA (14) 12207
CRIPTOGRAFIA (10) 28019
DESCRIPCIÓ DE LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ (19) 12176
DISSENY DE BASES DE DADES (11) 12193
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB (13) 28053
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES (19) 28054
ECONOMIA I (12) 12164
ECONOMIA II (11) 12165
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY I (16) 12104
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY II (15) 12105
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: ESPECIFICACIÓ (16) 12103
ESTADÍSTICA I (14) 12089
ESTADÍSTICA II (9) 12094
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I (23) 12088
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II (14) 12093
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II (30) 28011
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES (13) 12091
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES (11) 12166
FÍSICA (35) 12080
FITXERS I BASES DE DADES (13) 12192
GEOMETRIA COMPUTACIONAL (4) 28059
GEOMETRIA COMPUTACIONAL (34) 74062
GESTIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (14) 12209
GRÀFICS EN COMPUTADOR (17) 12187
IMPACTE SOCIAL I ÈTICA PROFESSIONAL DE LA INFORMÀTICA (10) 12172
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ (35) 12083
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (31) 28013
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IIA+TMIA) (2) 12666
INTRODUCCIÓ A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL (37) 12099
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA (35) 12086
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES (16) 12097
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (91) (36) 12082
INTRODUCCIÓ ALS ESQUEMES ALGORÍSMICS (9) 12177
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS (9) 12092
LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATS (16) 12090
MATEMÀTICA DISCRETA (22) 12085
MATEMÀTICA DISCRETA (41) 28009
MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL (34) 12095
MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS (19) 28062
MODELS DETERMINISTES DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA I (24) 12137
PERIFÈRICS I INTERFÍCIES (12) 28015
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS (14) 28041
PROGRAMACIÓ CONCURRENT (9) 12178
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA (14) 28067
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA (18) 12179
PROGRAMACIÓ METÒDICA (31) 12087
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ (20) 28071
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS (14) 28073
SERVEIS PÚBLICS DE DADES (14) 12110
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS (14) 28077
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A ORGANITZACIONS (13) 12196
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES (11) 28076
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS (5) 28078
SISTEMES OPERATIUS (20) 12098
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA (24) 28080
TÈCNIQUES I MÈTODES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL (13) 12100
TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL (9) 28082
TEORIA DE LA DECISIÓ (9) 12168
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (17) 12206
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ (14) 28020
VISUALITZACIÓ AVANÇADA (10) 28085
VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA (30) 28029
XARXES DE COMPUTADORS (26) 12208