Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

ENGINYERIA D'AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
MECÀNICA DE FLUIDS (2) 13227
SISTEMES MECÀNICS (2) 16007