Facultat d'Informàtica de Barcelona

GRAU EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE DADES

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 2 (6) 270210
SENYALS I SISTEMES (3) 270211